Duurzaamheid en Voedselverspilling: Innovaties in de Visindustrie
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Duurzaamheid en voedselver­spilling visindustrie onder de loep

  • 23 januari 2024

In een recente conferentie van de Visfederatie in Wassenaar werden belangrijke kwesties rond voedselconsumptie en voedselverspilling aangepakt. De complexiteit van milieu-, bevolkings- en gezondheidsvraagstukken dwingt een heroverweging van ons voedselpatroon af. Ondanks de noodzaak om minder vlees te consumeren en meer vis, blijven deze verschuivingen in Nederland achter. De consument blijkt vaak gedreven te worden door factoren als smaak, prijs en gezondheid, terwijl duurzaamheid een secundaire overweging is.

Machiel Reinders, onderzoeker aan Wageningen Universiteit, deelde enkele tips voor de vissector om de consument naar duurzamere keuzes te leiden. Het focussen op specifieke doelgroepen, het benadrukken van 'identiteit en sociale status', het verstrekken van informatie en het vertellen van inspirerende verhalen kunnen de consument beïnvloeden. Daarnaast kunnen veranderingen in de horeca, zoals het aanbieden van kleinere porties en het sturen van standaardkeuzes, bijdragen aan een toename in visconsumptie.

Voedselverspilling aangepakt in visindustrie: een pilotsamenwerking

Ondanks een wereldwijd streven tegen voedselverspilling, gaat nog steeds een aanzienlijk deel van het voedsel verloren. In Nederland bedraagt dit ongeveer een kwart. De Visfederatie voegt zich nu bij de inspanningen om dit aan te pakken door samen te werken met vijf visbedrijven in een pilotprogramma. Deze bedrijven zullen met een vast template gegevens verzamelen om voedselverspilling in kaart te brengen. Stichting Samen tegen Voedselverspilling benadrukt dat elke geïnvesteerde euro in oplossingen zich 14 keer terugbetaalt.

Visfederatie: duurzaamheid en uitdagingen in de visindustrie

Visfederatie-voorzitter Guus Pastoor benadrukte dat duurzaamheid in de visindustrie niet zonder kosten komt. In een tijd van economische druk is het essentieel om naast rationele argumenten ook sympathie en vanzelfsprekendheid op te wekken bij de consument. Pastoor erkent dat de vissector moet concurreren met goedkopere eiwitten zoals kip en benadrukt: "Als je niet de goedkoopste bent, moet je zorgen dat je de beste bent."

Het economische gewicht van de visketen verschuift naar handels- en verwerkingsbedrijven, die steeds meer afhankelijk worden van grondstoffen buiten de EU. De Visfederatie gelooft in een gezamenlijke uitstraling voor de Nederlandse sector en werkt aan een communicatiestrategie onder het overkoepelende begrip 'Holland'.

Contaminanten database: een stap naar efficiëntere voedselveiligheid

De Visfederatie neemt het voortouw in voedselveiligheid met het initiatief voor een contaminanten-database. Hierin kunnen bedrijven testresultaten invoeren, waardoor efficiëntere testprotocollen mogelijk worden en onnodige testen worden vermeden. Deze aanpak biedt zowel kostenbesparing als de zekerheid dat producten voldoen aan alle vereisten.

Europese veranderingen en toekomstige uitdagingen voor Visfederatie

Pastoor wijst op aankomende veranderingen in het Europees Parlement en de Europese Commissie. Hij pleit voor een aparte commissaris voor visserij, los van milieukwesties, en benadrukt de strategische waarde van voedselvoorziening. De Visfederatie wil een gezamenlijke inspanning om vis hoog op het consumentenverlanglijstje te krijgen en beleidsmakers te overtuigen van de cruciale rol van de visindustrie in de voedselproductie en -handel.

visserijnieuws.nl

Bron: Visserijnieuws