‘Drankenkartons duurzaamste manier van verpakken’
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

‘Dranken­kartons duurzaamste manier van verpakken’

  • 13 september 2022

Brancheorganisatie HEDRA (bestaat uit Tetra Pak, Elopak en SIG Combibloc) spreekt zich uit na recente berichtgeving over de mate van duurzaamheid van drankenkartons. Inge Eggermont, directeur van HEDRA: "Door hernieuwbare materialen uit duurzaam beheerde bossen te gebruiken en aan het einde van hun levensduur te recyclen, zijn drankenkartons één van de drankverpakkingen met de laagste CO2-voetafdruk. Zij dragen bij aan een circulaire economie, waardoor het een slimme en duurzame keuze is voor het verpakken van water, zuivel, sappen en soepen. Recente berichtgeving laat zien dat er veel misverstanden zijn over drankenkartons, onder meer over hun recycleerbaarheid. Wij stellen dat beeld graag bij en vinden het belangrijk te laten zien hoe er in de keten wordt samengewerkt om drankenkartons - van grondstof tot recycling - nog duurzamer te maken." 

Samenstelling 

Drankenkartons bestaan voor gemiddeld 75% uit papier, een hernieuwbare grondstof, 21% uit kunststof (in toenemende mate hernieuwbaar) en voor 4% uit aluminium. 

Lage CO2-voetafdruk 

Volgens de Circular Analytics 2020-studie behoren drankenkartons gemiddeld tot de verpakkingen met de laagste uitstoot per liter, met de minste hoeveelheid plastic. 

Inzameling drankenkartons 

In alle gemeenten in Nederland worden drankenkartons via bronscheiding (PMD) of nascheiding ingezameld voor recycling. Door intensieve inspanningen van gemeenten en het verpakkende bedrijfsleven bestaat er sinds 2015 in Nederland een goed functionerend inzamel- en recyclingsysteem. Dit zorgt ervoor dat nu al meer dan 60% van de op de markt gebrachte drankenkartons wordt gerecycled. 


Recycling drankenkartons 

Na inzameling worden drankenkartons gesorteerd en vervolgens getransporteerd naar een van de recyclingfabrieken in Europa. Hier worden de papiervezels in water losgeweekt van het kunststof en aluminium laagje. De hoogwaardige papierpulp die vrijkomt tijdens het recyclingproces wordt ingezet in de papier verwerkende industrie. Daarmee vormt zij de grondstof voor kartonnen dozen, kantoorbenodigdheden en hygiëne papier. 

Na terugwinning van de vezels blijven de plasticfolie (LDPE), met of zonder de dunne aluminiumlaag, en de doppen en sluitingen (HDPE/PP) achter als restmaterialen. Deze fractie, PolyAl (Polyethyleen en Aluminium) genaamd, wordt op dit moment gerecycled in zes fabrieken in Europa. Het aantal PolyAl recyclingfabrieken zal op zeer korte termijn toenemen. Bij Recon Polymers in Roosendaal wordt de kunststof- en aluminiummix uit drankenkartons omgezet in grondstoffen voor toepassingen in de kunststofindustrie voor de productie van o.a. transportpallets, stoelen en 3D-print applicaties, producten die vervolgens ook weer gerecycled kunnen worden.  

De milieuwinst van het recyclen van drankenkartons 

Volgens een studie van consultant Roland Berger levert de recycling van 1 procentpunt drankenkartons een besparing op van 12.700 ton CO2-equivalent wat overeenkomt met 10.400 minder auto's op de weg.

Hedra.nl

Bron: HEDRA