Daling van 5,5% in Voedselverspilling door Aardappelverwerkende Industrie
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Aardappelin­dustrie verspilt 5,5% minder voedsel

  • 18 januari 2024

In een recent onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research (WUR) in samenwerking met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en de Vereniging voor de Aardappelverwerkende industrie (VAVI), is vastgesteld dat de Nederlandse aardappelverwerkende industrie een significante daling van 5,5% in voedselverspilling heeft bereikt sinds 2020.

De analyse, gebaseerd op zelfrapportage van de zes toonaangevende leden van VAVI, waaronder Agristo, Aviko, Farm Frites, Lamb Weston, McCain en Peka Kroef, onthult dat 96,6% van de verwerkte aardappelen een bestemming vindt als voedsel of veevoer. Slechts 3,4% wordt verspild, wat aantoont dat deze industrie zich actief inzet om verspilling te verminderen.

Belang van monitoring en inzicht

De aardappelverwerkende industrie, die jaarlijks vier miljard kilo aardappelen omzet in diverse producten, waaronder diepvriesfrites, heeft haar inspanningen geïntensiveerd om voedselverspilling te monitoren en te verminderen. Door vrijwillige rapportage van verspillingsdata via een sectorspecifieke template, ontwikkeld in samenwerking met WUR, krijgen bedrijven niet alleen inzicht in hun eigen verspilling, maar fungeert het tevens als een benchmark binnen de sector.

Daling in voedselverspilling sinds 2020

Het onderzoek toont aan dat de voedselverspilling van de sector in 2022 is gedaald naar 3,4%, vergeleken met 3,6% in 2020. De bedrijven hebben zich gericht op bronaanpak en optimalisatie van productieprocessen, waarbij vooral de behandeling van nevenstromen is geoptimaliseerd voor diervoeding in plaats van vergisting.

Sectormonitor als effectieve tool

Sinds 2020 maken leden hun voedselverspilling inzichtelijk, wat hen in staat stelt gericht te werken aan reductie. De sectormeting fungeert niet alleen als interne monitoringtool, maar ook als stimulans voor bedrijven om hun prestaties te vergelijken met het sectorgemiddelde.

Minimale voedselverspilling bij koelverse producten

Naast diepvriesproducten toont het onderzoek aan dat de voedselverspilling bij koelverse aardappelproducten slechts 0,1% bedraagt. Een indrukwekkend resultaat dat aantoont dat de sector effectief omgaat met reststromen, deze voornamelijk omzet in veevoer en zo de voedselketen optimaliseert.

Vavi.nl

Bron: VAVI