60% wereldbevolking bezorgd over veiligheid voedsel
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

60% wereldbevolking bezorgd over veiligheid voedsel

  • 19 oktober 2020

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van het voedsel dat ze dagelijks eten (wereldwijd 60%). 51 procent is bezorgd over de veiligheid van het water. Dat blijkt uit de allereerste wereldwijde studie naar zorgen en risico's in de hele wereld (De World Risk Poll), uitgevoerd door Gallup als onderdeel van haar World Poll, gebaseerd op interviews met meer dan 150.000 mensen. De bevindingen werden gepubliceerd op 6 oktober 2020.

Zeventien procent van de ondervraagden heeft ernstig letsel ondervonden, of kent iemand die ernstig letsel heeft ondervonden, veroorzaakt door het voedsel dat ze aten, en 14 procent werd ernstig geschaad door het water dat ze dronken.

De opiniepeiling geeft aan dat de ernst van voedselgerelateerde ziekten niet gelijk over de wereld is verspreid en sterk gerelateerd is aan de economische ontwikkelingsniveaus, waarbij landen met een laag of gemiddeld inkomen zwaar worden getroffen. Het grootste letsel door voedsel komt voor in Oost-Afrika (29 procent) en het Midden-Oosten (27 procent). De drie belangrijkste landen waren Liberia (52 procent), Zambia (51 procent) en Mozambique (45 procent). Uit de World Risk Poll blijkt echter dat in al deze regio's de mate van zorg over voedsel lager is dan de mate van letsel, Oost-Afrika (25 procent) en het Midden-Oosten (22 procent). In Zuid-Afrika, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is de schade die door voedsel wordt aangericht hoog (respectievelijk 26% en 22%), maar de mate van zorg is veel hoger (43% en 33%). Hetzelfde patroon zien we voor het ervaren van schade en zorgen over water. 

Kosten voedselgerelateerde ziekten

Uit gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties blijkt dat elk jaar ongeveer drie miljoen mensen over de hele wereld sterven als gevolg van het eten van voedsel dat besmet is. Daarnaast worden jaarlijks 600 miljoen mensen ziek door het eten van besmet voedsel, wat de wereldeconomie honderden miljarden dollars kost. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat elk jaar 485.000 mensen sterven door het drinken van besmet water.

48 procent ziet genetisch gemodificeerd voedsel als hoog risico

Hoewel de wereldbevolking veel problemen heeft met het voedsel dat ze nu eten, wordt genetisch gemodificeerd (GM) voedsel gezien als een hoog risico, 48 procent van de mensen wereldwijd denkt dat GM-voedsel schadelijk zal zijn. Dit zijn voornamelijk de landen met een hoger inkomen waar genetisch gemodificeerd voedsel wordt gezien als een veiligheidskwestie. In lagere inkomenslanden denkt 42 procent juist dat het zal helpen.

Vertrouwen overheidsinstanties

De World Risk Poll laat ook zien dat slechts 15 procent van de wereldbevolking overheidsorganisaties in hun land vertrouwt, men heeft liever informatie van familie en vrienden (31 procent) en medische professionals (22 procent). Dit patroon is hetzelfde voor mensen die wel en mensen die geen letsel hebben ondervonden.

wrp.lrfoundation.org.uk

Bron: The Lloyd's Register Foundation