20 Procent omzetstijging voedingsindustrie
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

20 Procent omzetstijging voedings­in­dustrie

  • 20 september 2022
  • Door: Ron Duijkers

De omzet van de voedingsindustrie steeg in juli dit jaar vergeleken met juli vorig jaar met 19,6 procent. Begin juli dit jaar had driekwart van de ondernemers in de voedingsindustrie wel last van productiebelemmeringen en dat aantal zal waarschijnlijk nog stijgen. Dit blijkt uit een analyse van recente CBS-cijfers door onze redactie.

Omzet voedingsindustrie in eerste zeven maanden met bijna kwart gestegen

In de eerste zeven maanden van dit jaar is de omzet van de voedingsindustrie met 23,4 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De export groeide in deze periode meer (+24,3 procent) dan de binnenlandse afzet (+22,3 procent). De omzetgroei van juli was met de stijging in februari (+17,3 procent) de laagste van dit jaar. De piek in omzetstijging werd tot nu toe dit jaar in mei bereikt (+33,1 procent).

Grotere bedrijven voedingsindustrie tellen meeste snelle omzetstijgers

In het tweede kwartaal dit jaar steeg de omzet bij 91 procent van de grootste voedingsindustriebedrijven (250 of meer werkzame personen). Bij bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen groeide de omzet bij 85 procent van de bedrijven. Het etiket snelle groeier (stijging met meer dan 20 procent) was weggelegd voor 50 procent van allergrootste bedrijven en voor 52 procent van de bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen. Naarmate bedrijven in de voedingsindustrie kleiner zijn, daalt ook het percentage omzetgroeiers: bij de kleinste bedrijven (1 werkzame persoon) was het aantal omzetstijgers in het tweede kwartaal met 65 procent het kleinst en het aantal omzetdalers het grootst (33 procent). Bij slechts 9 procent van de grootste bedrijven daalde de omzet in het tweede kwartaal. Snelle omzetdalers (daling van meer dan 20 procent) kwamen in het tweede kwartaal bij de grootste voedingsindustriebedrijven niet voor, terwijl bij 19 procent van de kleinste bedrijven de omzet wel met meer dan 20 procent daalde.  

Tekort aan arbeidskrachten grootste beperking voor voedingsindustrie

Ruim 75 procent van de ondernemers in de voedingsindustrie zei begin juli niet optimaal te kunnen produceren vanwege diverse beperkingen. Zo gaf bijna een derde van de ondernemers aan dat vooral een tekort aan personeel de eigen productie belemmert. Voor een kwart gold met name een tekort aan productiemiddelen als grootste obstakel, terwijl onvoldoende vraag door bijna 9 procent van de ondernemers als belangrijkste knelpunt werd genoemd. Financiële beperkingen komen in de voedingsindustrie nauwelijks voor (1,1 procent). Slechts een op de vier ondernemers gaf begin juli aan geen enkele belemmering te hebben bij de productie.


Bron: .