Deelnamekosten
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Deelnamekosten en overige prijzen

  • OSV-lidmaatschap € 395,- per jaar
  • Inschrijfkosten lidmaatschap (éénmalig) € 25,-
  • Winter- en Zomerbarbecue € 42,50
  • Drankentikker (strip met 10 consumpties, onbeperkt geldig) € 27,50

Het lidmaatschap wordt afgesloten per kalenderjaar en is inclusief een abonnement op Vakblad Voedingsindustrie (twv € 80,-), eventuele lopende abonnementen worden verrekend met het lidmaatschap.

Meteen inschrijven?

Eerst kennismaken?

Belangstellenden zijn welkom om vrijblijvend een bijeenkomst bij te wonen. Meld u aan voor een bijeenkomst en kies voor kennismaken.

Bedrijfsbezoek

Voor de meeste bedrijfsbezoeken worden geen kosten in rekening gebracht.

Sportieve activiteiten

Voor golf of businesswheels worden kosten in rekening gebracht, afhankelijk van de locatie.

Spelregels

  • Voor elke bijeenkomst ontvangt u een uitnodiging en wordt gevraagd u in te schrijven. Als u na inschrijving toch verhinderd bent verzoeken wij u dat tijdig te melden, wij brengen u dan in principe geen kosten in rekening.
  • De kosten van maaltijd en drankentikker worden per bijeenkomst achteraf gefactureerd.
  • Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
  • Het beëindigen van de OSV-deelname kan alleen schriftelijk en uiterlijk 2 maanden vòòr het einde van het lidmaatschapsjaar.
  • Opzeggingen worden door ons altijd schriftelijk bevestigd.

Alle prijzen zijn exclusief btw en worden jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de CBS-statistieken.