Videoreeks over de Handelsmisse Korte Keten online
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Videoreeks over de Handelsmisse Korte Keten online

  • 06 oktober 2020

Deze zomer ging minister Carola Schouten op bezoek bij inspirerende voorbeelden in de korte keten. Om de pioniers van de korte keten te ondersteunen, nieuwe kansen te ontdekken en te kijken hoe de band tussen boeren en buurt kan worden versterkt.

Videoserie

De bezoeken zijn vastgelegd in een videoserie ‘Dichtbij boert beter’, welke onderdeel is van de Handelsmissie Korte Keten van minister Schouten. In vier afleveringen van ongeveer 15 minuten krijgt de kijker een kijkje achter de schermen van lucratieve deals en inspirerende samenwerkingen. We zien hoe de boer minder afhankelijk wordt van bewegingen in de markt. Hoe bijzondere streekproducten hun weg vinden naar ons bord. Hoe producten waarde toevoegen aan de omgeving. En hoe de korte keten kan helpen de ambities voor kringlooplandbouw te realiseren. De video’s zijn terug te vinden op het Youtubekanaal van ministerie LNV.

Webcast

Op maandag 5 oktober heeft er een webcast plaatsgevonden van de Nationale Handelsmissie Korte Keten van 16.00 tot 17.30 uur. In deze webcast zijn er in verschillende gesprekken de belangrijkste thema’s in de korte ketens behandeld. Wageningen University & Research (WUR) presenteerde de resultaten van een onderzoek naar de potentie van korte ketens en samen met de provincies en de Taskforce Korte Keten is gesproken over de intentie om ook in de toekomst kennis te blijven delen en ondernemers te ondersteunen.

Regionale invulling per provincie

Op maandag 5 oktober werd er in meerdere provincies een eigen invulling van de Nationale Handelsmissie georganiseerd. Hieronder de activiteiten:

Overijssel: De provincie Overijssel organiseerde van 12:15 uur tot 13:15 uur een Webcast Nieuw publiek voor lokaal voedsel in Overijssel voor agrarische ondernemers en betrokkenen en geïnteresseerden in de korte keten. Centraal stonden de vragen: Wat wil de consument nu eigenlijk als het gaat om lokaal voedsel? En wie is eigenlijk jouw klant als ondernemer in de korte keten? Hoe kunnen de boer of streekproduct en de consument elkaar nog beter vinden? Kortom: hoe krijgt lokaal voedsel nieuw publiek?

Gelderland: Talloze ondernemers en initiatieven zorgen voor producten uit eigen regio op ons bord. Hoe kunnen we die korte ketens verder professionaliseren en opschalen? Tijdens De Gelderse Korte Keten Sessie van 10:00 tot 12:30 uur passeerden verschillende initiatieven de revue, vertelden afnemers waarom regionale producten voor hen belangrijk zijn en werden nieuwe ketensamenwerkingen gelanceerd.

Ook de provincie Limburg had een bijeenkomst Kiempunt Korte Ketens gepland staan, maar vanwege de coronamaatregelen is dit niet doorgegaan.

Platform Kringlooplandbouw

Om ondernemers te blijven ondersteunen in hun inspanningen om de ketens te verkorten en het productieproces te verduurzamen, is het platformkringlooplandbouw.nl ingericht met een onderdeel korte ketens. In dit platform wordt de videoserie geplaatst, de webcast, informatie over korte ketens, voorbeelden van korte keten ondernemers en een loket om ondernemers met elkaar in contact te brengen en ondernemersvragen te beantwoorden. Op termijn worden ook beleidsbepalingen van provincies toegevoegd aan dit platform.

Bron: Taskforce Korte Keten