Stikstofaanpak: natuur sterker, perspectief bouw
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Stikstofaanpak: natuur sterker, perspectief bouw

  • 14 oktober 2020

Met een miljardenpakket voor natuurherstel en maatregelen om stikstofneerslag terug te dringen, zit in 2030 minimaal de helft van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau. Deze structurele stikstofaanpak biedt ook ruimte voor economische activiteiten. Zo komt er een gedeeltelijke vrijstelling voor activiteiten van de bouwsector.

Het wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering, gecoördineerd door minister Schouten werd op dinsdag 13 oktober naar de Tweede Kamer gestuurd.

Structurele stikstofaanpak

Er komt tot 2030 bijna 3 miljard euro beschikbaar voor natuurherstel en -versterking en circa 2 miljard euro voor (bron)maatregelen om de stikstofuitstoot van landbouw, verkeer, bouw en industrie te verminderen. Voor de landbouw betekent dit een omslag naar toekomstbestendige (kringloop)landbouw met zo min mogelijk emissies. Er komen middelen voor investeringen in duurzame stallen, minder eiwit in veevoer en betere mestaanwending. Daarnaast komt er een Omschakelfonds om boeren te helpen deze stappen te zetten. Ook voor de industrie, bouw, luchtvaart en binnenvaart zorgt het kabinet voor financiële ondersteuning.

Bouw: gedeeltelijke vrijstelling

Het wetvoorstel bevat een gedeeltelijke vrijstelling voor de natuurvergunningsplicht voor de bouwsector. De vrijstelling geldt voor bouwactiviteiten in de bouw- en sloopfase, waarin emissies tijdelijk en beperkt zijn. Deze vrijstelling maakt vergunningverlening voor de aanleg/bouw van o.a. woningen, utiliteit, energieprojecten en activiteiten in de grond-, weg- en waterbouw makkelijker.

Realistische natuur

Minister Schouten heeft een doorlichting van de Natura 200-gebieden laten uitvoeren. De onderzoeken geven aan dat herstel in kwetsbare natuurgebieden mogelijk is. De vraag is alleen tegen welke prijs en of dat proportioneel is. Een snelle route is er niet. Het Rijk gaat dat gesprek – in samenwerking met de provincies – aan met de Europese Commissie.

Klik hier voor de Kamerbrief
Klik hier voor het Wetvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

rijksoverheid.nl

Bron: Ministerie LNV