Start Bracheplan Duurzaam Verpakken
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Start Bracheplan Duurzaam Verpakken

  • 08 May 2019

Maandag 6 mei lanceerde GroentenFruit Huis het Brancheplan Duurzaam Verpakken. Duurzaam Verpakken is al enige tijd een ‘hot topic’ in de groente- en fruitsector. Het Brancheplan omschrijft de ambities van de sector op het gebied van verduurzaming van verpakkingen.

“Uitgangspunt van het nieuwe Brancheplan is dat de Nederlandse groente- en fruitsector haar producten verpakt als dit een vermindering van de totale milieubelasting van het product tot gevolg heeft en/of een noodzakelijke bijdrage levert aan voedselveiligheid, houdbaarheid, bescherming, kwaliteit, handling of traceerbaarheid van het product”, aldus Daan van Empel, Programma manager Voedselveiligheid & Duurzaamheid bij GroentenFruit Huis. 

Vijf pijlers

Een minimale milieu-impact voor productverpakkingscombinaties, onder andere door toepassing van de principes van de circulaire economie staan centraal in het plan. Dit uitgangspunt is in het plan vertaald naar specifieke doelen op basis van 5 pijlers:

- Verminderen van verpakkingsmateriaal en alternatieven voor verpakkingen
- Design for recycling (end-of-life)
- Grondstoffen en materiaalgebruik
- Transportverpakkingen
- Communicatie & perceptie

Acties richting 2022

De acties voor de groente- en fruitsector richting 2022 hebben betrekking op de milieu-impact van verpakkingen, periodieke verpakkingen en seizoensverpakkingen, een pilot met zero packaging (productgroepen), toepassingen van agriwaste, overzeese verpakkingen en het informeren van de consument over inspanningen op verpakkingsgebied. 

Bron: © GroentenFruit Huis