RIVM: Nieuwe uitgave NEVO-online
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

RIVM: Nieuwe uitgave NEVO-online

  • 21 november 2019

Het RIVM heeft onlangs een nieuwe uitgave van het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) gepubliceerd. 

NEVO-online 2019 bevat gegevens van 2.152 voedingsmiddelen. Sinds de vorige uitgave (2016) is van een groot aantal voedingsmiddelen de informatie in de databank aangevuld of herzien. De wijzigingen en aanvullingen hebben vooral betrekking op het toevoegen of verwijderen van voedingsmiddelen en het actualiseren van de voedingsstofgehaltes. 

Een paar belangrijke wijzigingen en aanvullingen:

- De vetzuursamenstelling van een aantal soorten oliën en vetten is geactualiseerd;
- De natriumgehaltes in brood zijn geactualiseerd;
- De productgroep ‘Peulvruchten’ is geactualiseerd;
- De productgroep ‘Noten en zaden’ heeft extra aandacht gekregen;
- De productgroep ‘Preparaten’ is geheel gewijzigd;
- De productgroepindeling is gewijzigd van 23 naar 27 groepen;
- Er zijn 141 frequent gegeten voedingsmiddelen toegevoegd aan NEVO.

Sinds NEVO-online 2016 zijn er 181 nieuwe voedingsmiddelen toegevoegd en 418 voedingsmiddelen zijn verwijderd. Het grootste deel van de verwijderde voedingsmiddelen bestaat uit voedingen voor medisch gebruik. De overige zijn vooral voedingsmiddelen die niet meer in de handel zijn.

Gebruik van NEVO-online

In NEVO-online kan de samenstelling van voedingsmiddelen worden opgezocht. Er kan worden gezocht op NEVO-code, naam van het voedingsmiddel of een voedingsmiddelengroep als geheel.

Klik hier voor de site NEVO-online

Bron: © RIVM