NIZO ontvangt subsidie van REACT-EU
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

NIZO ontvangt subsidie van REACT-EU

  • 06 oktober 2021

In reactie op de Covid-pandemie hebben de EU-regeringsleiders besloten tot het instellen van een herstelprogramma "EU Next Generation". Onderdeel daarvan is het REACT-EU-programma dat voor Overijssel en Gelderland wordt uitgevoerd door het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020. Met dit geld stimuleert de EU een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de regionale economie. Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft vandaag besloten om uit dit budget subsidie toe te kennen aan NIZO, een Contract Research Organisatie (CRO) uit Ede, voor het project SPRINT.

Verduurzaming voedselproductie

Verduurzaming van de voedselproductie is een van de grote uitdagingen op dit moment. Belangrijke pijler hierin is de transitie van dierlijke naar plantaardige grondstoffen of andere hernieuwbare grondstoffen. Te denken valt aan op reststromen gekweekte gisten, schimmels, algen en bacteriën en het zo volledig mogelijk gebruiken van die grondstoffen voor humane consumptie. 

Vergroting food-grade opschaal capaciteit

Diverse startups, scale-ups en mkb-ondernemingen hebben de laatste jaren op lab schaal technologie ontwikkeld voor duurzame ingrediënten voor de toepassing in voedingsmiddelen. Zij beschikken echter niet over food-grade test- en opschalingsfaciliteiten en zijn afhankelijk van toegankelijke, betaalbare en food-grade faciliteiten van derden. Deze zijn in de regio onvoldoende beschikbaar.

Pilotplant upgrade noodzakelijk

André van der Wulp, COO NIZO: “NIZO beschikt over een goed geoutilleerde pilot plant. Deze is echter momenteel met name geschikt voor het verwerken van melk en andere vloeistoffen met goed opgeloste of gedispergeerde componenten. De afgelopen jaren heeft NIZO veel kennis opgebouwd voor de verwerking van een grote variëteit aan plantaardige en microbiële grondstoffen. Voor verdere procesoptimalisatie en opschaling is echter een upgrade van bestaande apparatuur en de investering in nieuwe apparatuur noodzakelijk”.

Sprint

Het doel van de REACT-EU subsidie voor het SPRINT project is om in de pilot plant van NIZO de benodigde investeringen te kunnen realiseren die innovatieve startups, scale-ups en mkb-bedrijven de mogelijkheid geeft nieuwe ideeën en producten op een toegankelijke manier te testen, te demonstreren en te produceren. NIZO werkt hierbij nauw samen met vele startende en andere ondernemingen in de regio en daarbuiten. Een gebruikersgroep zal in dat licht worden opgezet. 

nizo.com

Bron: NIZO