Krattenwassen ver onder de maat
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Krattenwassen ver onder de maat

  • 17 september 2018

Zeker 56% van de bedrijven doet geen hygiënecontrole na het reinigen van voedsel- en warenkratten. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek naar de hygiëne en het kwaliteitsniveau van krattenwassen in Nederland. Dit percentage is gebaseerd op de respondenten die deze vraag durfden te beantwoorden. Als de bedrijven die deze vraag niet wilden beantwoorden worden meegerekend, zou dit percentage nog veel hoger uit kunnen vallen.  

Strengere eisen

Vanuit de overheid worden steeds strengere eisen gesteld aan de toetsing en kwaliteit van het wasproces van voedsel- en warenkratten. Ook beschikt iedere branche over een eigen hygiënecode. In deze hygiënecodes wordt in toenemende mate aandacht geschonken aan het reinigen én toetsen van de kwaliteit van de reiniging. Toch test meer dan de helft dus niet of hun kratten na het wassen hygiënisch schoon zijn en voldoen aan de gestelde normen.  

Stickerresten

Het meest voorkomende probleem dat leidt tot onhygiënische situaties, is het achterblijven van stickerresten na het wasproces. Hierin blijven bacteriën en kiemen zitten die kruisbesmetting veroorzaken. Kiemen en bacteriën, die eigenlijk aan het einde van de productieketen voorkomen, worden daardoor teruggevoerd naar het begin van de productieketen. Zo brengen zij de voedselveiligheid in gevaar. Doordat de stickerresten moeilijk verwijderbaar blijken, laten veel bedrijven deze uiteindelijk zitten.

56% toetst niet!

Slechts 32% van de bedrijven toetst in een eigen laboratorium of kwaliteitsdienst of de kratten na het wassen schoon zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen. 12% van de bedrijven werkt samen met een extern laboratorium. En de overige 56% (!) toetst niet of de kratten na het wassen schoon zijn en voldoen aan de kwaliteitseisen. 50% van de ondervraagden gaf aan dat zij te maken hebben met het probleem van achterblijvende stickerresten en 90% daarvan wast de kratten intern.  

Capaciteit en middelen

Veel bedrijven beschikken niet over de capaciteit en de middelen om de kwaliteitscontroles uit te voeren. 97% van de bedrijven tot 10 medewerkers wast de voedsel- en warenkratten intern. Van de bedrijven met 10 tot 20 medewerkers wast 84% intern en alle aan dit onderzoek deelnemende bedrijven van 20 tot 50 medewerkers wassen intern. Bedrijven boven de 50 medewerkers laten hun voedsel- en warenkratten vaker door externe bedrijven reinigen of werken samen met laboratoria voor de kwaliteitscontrole. Ook van deze categorie toetst een aanzienlijk deel niet of de kratten na het wassen hygiënisch schoon zijn en voldoen aan de gestelde normen.  

Schokkende conclusies

Dat bedrijven niet voldoen aan de in de voor hun branche geldende hygiënecode is op zich al reden genoeg om je zorgen te maken over de voedselveiligheid. Bacteriën en kiemen die eigenlijk aan het einde van de productieketen voorkomen, worden door achterblijvende stickerresten teruggevoerd naar het begin van de productieketen. Maar misschien nog wel zorgwekkender is het feit dat veel bedrijven de vraag naar de kwaliteitscontrole van hun wasproces niet wilden beantwoorden. Dat wekt de indruk dat het percentage van 56% nog veel hoger uitvalt als iedereen de vraag eerlijk zou beantwoorden.

Download het complete onderzoek

Bron: CleanMachine