Betaaltermijn aan mkb verkort naar 30 dagen
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Betaaltermijn aan mkb verkort naar 30 dagen

  • 21 maart 2022

Het wetsvoorstel om de maximale wettelijke betaaltermijnen van het grootbedrijf aan het midden- en klein bedrijf (mkb) te verkorten van 60 naar 30 dagen is 15 maart 2022 aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt de huidige toegestane betaaltermijn gehalveerd en gelijkgesteld aan die van de overheid.

Mkb’ers beter beschermd

Kleine en middelgrote ondernemers die aan het grootbedrijf leveren, gaven in onderzoeken aan dat er steeds later wordt betaald in plaats van eerder. Ook bleek dat de betaaltermijn regelmatig door het grootbedrijf wordt bepaald en in sommige gevallen zelfs eenzijdig wordt verlengd. Dit laatste is sinds de coronacrisis steeds vaker het geval waardoor kleinere ondernemers extra in de problemen kunnen komen. Met dit aangenomen wetsvoorstel worden mkb’ers beter beschermd. 

Melding maken van te late betalingen

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) kunnen melding maken van te late betalingen. Dit kan volledig anoniem bij het tijdelijke Meldpunt Achterstallige Betalingen, dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in januari 2021 heeft opgezet. Dit meldpunt blijft langer geopend, ondernemers kunnen tot 26 januari 2023 hun melding doen.

Rijksoverheid.nl

Bron: Rijksoverheid