Achteruitgang natuur gaat te snel
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Achteruitgang natuur gaat te snel

  • 07 May 2019

Wereldwijd worden ongeveer 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. De huidige inspanningen zijn onvoldoende om de achteruitgang van de natuur te stoppen. Dit concludeert het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) in haar Global Assessment dat 6 mei 2019 is verschenen. Het rapport onderzoekt de oorzaken voor het verlies van biodiversiteit, de gevolgen voor mensen wereldwijd, en opties om de huidige trend van biodiversiteitsverlies te keren. Bij het rapport werden zo’n 150 internationale experts betrokken uit 50 landen.

Internationale doelstellingen buiten bereik

Slechts vier van de 20 internationale doelstellingen voor natuurbescherming (de Aichibiodiversiteitsdoelen voor 2020), worden waarschijnlijk bereikt, aldus het rapport. De belangrijkste oorzaken van deze achterstand zijn veranderingen in landgebruik, exploitatie van soorten, klimaatverandering, milieuvervuiling en invasie soorten (soorten die van oorsprong niet in een bepaald gebied voorkomen).

Arme en kwetsbare doelgroepen

Verdere achteruitgang van de natuur zal doelen op het gebied van armoede, honger, gezondheid, water, steden, klimaat, oceanen en landgebruik ondermijnen. 

Brug tussen wetenschap en beleid

In Nederland onderhandelden begin mei 132 IPBES lidstaten (waaronder Nederland) tijdens de IPBES-plenaire vergadering in Parijs over het rapport. Het rapport is daar geaccepteerd en een samenvatting voor beleidsmakers is vastgesteld. Het rapport is het eerste wereldwijde biodiversiteit assessment sinds 2005. Landen, het bedrijfsleven en maatschappelijke partijen wereldwijd zijn nu aan zet om de inzichten uit dit rapport om te zetten in acties en beleid.

Bron: Wageningen University & Research

Bron: © Wageningen University & Research