Unilever en Veolia samen duurzaam
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Unilever en Veolia samen duurzaam

  • 24 oktober 2018

Een driejarig partnerschap tussen Unilever en Veolia zal de infrastructuur voor afvalinzameling en recycling verbeteren om een cirkelvormige economie voor kunststofafval te helpen creëren.

Unilever en Veolia hebben op 24 oktober aangekondigd dat zij een samenwerkingsovereenkomst hebben ondertekend om gezamenlijk te werken aan opkomende technologieën die zullen bijdragen aan een circulaire economie op het gebied van kunststoffen in verschillende regio's, te beginnen in India en Indonesië. Volgens de Ellen MacArthur Foundation wordt slechts 14% van de wereldwijd gebruikte kunststofverpakkingen ingezameld voor recycling na gebruik, waarbij 40% op een stortplaats terechtkomt en een derde in kwetsbare ecosystemen.

In 2017 heeft Unilever zich er in de industrie toe verplicht ervoor te zorgen dat al haar plastic verpakkingen tegen 2025 volledig herbruikbaar, recyclebaar of composteerbaar zijn. Om een eindmarkt voor dit materiaal te helpen creëren, heeft de onderneming zich er ook toe verbonden het gehalte aan gerecycled plastic in haar verpakkingen te verhogen tot ten minste 25% in 2025. Deze doelstellingen zijn de drijvende kracht achter echte veranderingen in het bedrijf - in het bijzonder de manier waarop verpakkingen zijn ontworpen voor recycleerbaarheid en hergebruik.

Bij het bereiken van deze belangrijke overeenkomst erkennen Unilever en Veolia dat de kwestie van plastic afval een gedeelde verantwoordelijkheid is die een gedurfde actie in de hele waardeketen vereist om de inzamel- en opwerkingsinfrastructuur te ontwikkelen en op te schalen, wat van cruciaal belang is in de overgang naar een circulaire economie. Het werk zal zich richten op het inzamelen van materiaal, waardoor gerecycled materiaal weer in de waardeketen terecht kan komen. Veolia zal samen met Unilever werken aan de implementatie van oplossingen voor de inzameling van gebruikte verpakkingen, het toevoegen van recyclingcapaciteit en het ontwikkelen van nieuwe processen en bedrijfsmodellen via dit partnerschap in verschillende landen.

Marc Engel, Unilevers Chief Supply Chain Officer, gaf commentaar: "De omvang van het plastic afvalprobleem wordt erger, niet beter, met de verwachting dat de productie van kunststoffen in de komende twee decennia zal verdubbelen. We hebben allemaal nog veel meer te doen om deze kritieke kwestie aan te pakken en we hopen dat we door samen te werken met Veolia, een wereldleider in afvalbeheer, zinvolle stappen kunnen zetten in de richting van een circulaire economie".

Bron: Beeld: © Pixabay