Prijs koffie, suiker, cacao deert boeren
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Prijs koffie, suiker, cacao deert boeren

  • 18 juli 2019

De prijs van suiker is dit jaar al met 8% gestegen, terwijl de prijs van cacao en Arabica koffie nu op hetzelfde niveau als 1 januari staan. De prijs van Robusta koffie daalde met 8%. Alle deze markten hebben te maken met een overaanbod, maar relatief gezien is dit laag. Het overaanbod zorgt er echter voor dat de prijzen laag blijven. Dit creëert vooral problemen voor de boeren.

De zorgen over de levensstandaard van boeren nemen in veel landen toe. Het gaat vooral om landen met een relatief groot aandeel in landbouwgrondstoffen. Denk hierbij aan Ivoorkust en Ghana (cacao), maar ook Colombia (koffie) en India (suiker). De prijs van deze drie grondstoffen is al enige tijd relatief laag. Veel kleinschalige boerenbedrijven hebben daardoor moeite om het hoofd boven water te houden

Koffie: Hoge aanbod van koffie houdt de prijzen laag

Brazilië is de grootste producent van koffie ter wereld. Het Braziliaanse economisch beleid, de politieke teneur en de effecten op de wisselkoers van Brazilië geven de koffieprijs richting. Vietnam is na Brazilië de grootste koffieproducent.

Het verband tussen de Braziliaanse real en de koffieprijs is hoog. Een zwakkere Braziliaanse real heeft een lagere koffieprijs tot gevolg en vice versa. Bij een zwakkere real worden uiteindelijk meer real per dollar ontvangen voor dezelfde hoeveelheid koffie. Het moedigt producenten en handelaren aan om meer koffie aan te bieden. Dit doen zij om hun opbrengsten te maximeren. De markt wordt meer competitief en de koffieprijs daalt. Bij een sterkere real ontvangen de producenten en handelaren meer dollars tegen dezelfde hoeveelheid. Dan is er geen directe noodzaak om meer koffie te gaan aanbieden. De koffieprijs stijgt.

Suiker: Meer suiker uit India bestemd voor exportmarkt

India is mondiaal het grootste suiker producerende land. De moesson heeft sinds juni 36% minder regen dan gemiddeld gebracht. De India Sugar Mills Association (ISMA) verwacht dat de teelt van suikerriet in India voor het seizoen 2019/2020 zo’n 10% lager zal liggen ten opzichte van het vorige seizoen. Het crushen van suikerriet neemt daarmee met iets meer dan 4% af in dezelfde periode. Ondanks de sterke afname van de output blijft het exportpotentieel van India groot. India heeft per saldo een surplus van meer dan 2 miljoen ton suiker, exclusief de nog beschikbare voorraden van enkele miljoenen tonnen. Dit gaat zijn weg vinden naar de exportmarkt. Het ISMA verwacht dat de export van suiker in het seizoen 2019/2020 ongeveer verdubbelt. De Indiase overheid blijft de suikersector ondersteunen. 

Cacao: Ivoorkust en Ghana op de bres voor economisch duurzame sector

Ivoorkust en Ghana trekken samen op om de levensstandaard van hun cacaoboeren te garanderen. Bij een te lage prijs voor cacao hebben teveel boeren namelijk grote moeite om financieel de eindjes aan elkaar te knopen. De economische duurzaamheid staat op het spel. Gezamenlijk hebben de landen circa 60% van de totale productie van cacaobonen in handen. Bovendien zijn de cacaobonen uit Ivoorkust en Ghana van hogere kwaliteit. Dat geeft beide landen een goede machtsbasis richting de cacaoverwerkende industrie. Uiteindelijk is een ‘premie voor levensonderhoud’ tussen de partijen overeengekomen van USD 400 per ton op alle cacao-contracten die door de landen zijn verkocht voor het seizoen 2020/2021.

Beeld: © Pixabay

Bron: © ABN AMRO