Fabrikanten gebruiken te veel suikers
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Fabrikanten gebruiken te veel suikers

  • 09 juli 2018

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat er veel verschil is in de hoeveelheid suiker bij vergelijkbare voedingsmiddelen. De Consumentenbond dringt er daarom bij de overheid op aan regie te nemen in het verminderen van suiker in producten.

Maximum advies overschreden

De Wereldgezondheidsorganisatie adviseert een maximum aan vrije suikers per dag van 50 gram voor vrouwen en 60 gram voor mannen. Als consumenten steeds voor een product met veel suiker kiezen dan komen zij makkelijk aan een te hoge inname van suiker op een dag. 

Pleidooi voor normen door de overheid

Samen met het Diabetes Fonds, de Hartstichting en de Nierstichting dringt de Consumentenbond, al sinds de start van het Akkoord Verbetering Productsamenstelling aan op sluitende afspraken om het gehalte suiker, zout en verzadigd vet in producten naar beneden te krijgen. Onlangs werd nog door het RIVM geconstateerd dat er nog steeds te veel suiker en zout in voeding zit. Er ligt een advies van de Commissie Criteria Productsamenstelling: de overheid moet zelf de normen voor verlaging van suiker, vet en zout opstellen. De Consumentenbond pleit ervoor dat de staatssecretaris dit advies overneemt. 

Akkoord Verbetering Productsamenstelling

Tot nu toe hebben alleen de groenteconserven- en de zuivelsector plannen ingediend om de gehaltes suiker in de producten omlaag te brengen. Deze plannen werden door de onafhankelijke wetenschappelijke adviescommissie als ‘redelijk’, respectievelijk ‘matig ambitieus’ bestempeld. Alle andere sectoren tonen inactiviteit op het gebied van suiker of, zoals bij frisdranken, met een plan dat de verantwoordelijkheid naar de consumenten verlegt. Volgens deze sectoren moeten consumenten anders gaan kiezen. Waardoor fabrikanten de hoeveelheid suiker niet hoeven te verlagen. 

Bron: Consumentenbond

Bron: © Pixabay