2020: extra inzet productveiligheid en mestcontroles
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

2020: extra inzet productveiligheid en mestcontroles

  • 03 januari 2020

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat in 2020 extra capaciteit inzetten voor het toezicht op productveiligheid en mestcontroles. Ook zet de NVWA extra mensen in om meldingen op het gebied van voedselveiligheid sneller op te kunnen pakken. Daarnaast is er extra capaciteit voor werkzaamheden in verband met de nieuwe Europese controleverordening (OCR) en de nieuwe plantgezondheidsverordening (PHR).

Dat staat in het jaarplan NVWA 2020 dat vandaag door de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en voor Medische Zorg en Sport (MZS) aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Extra toezichtstaken

De NVWA krijgt er in 2020 ook meer taken bij. Ook gaat de NVWA controleren of scholen zich houden aan het rookverbod op schoolpleinen. Verder zal de NVWA controles gaan uitvoeren voor het experiment met legale levering, inkoop en verkoop van cannabis (het zogenoemde experiment gesloten coffeeshopketen).

Brexit

Nederland en het Verenigd Koninkrijk (VK) doen veel zaken met elkaar. Daarom zullen de werkzaamheden voor de NVWA bij een mogelijke (harde) Brexit sterk toenemen. Alleen al voor de keuring van producten van dierlijke oorsprong wordt in het geval van een harde Brexit een toename van circa 30% van het aantal controles verwacht. De NVWA heeft de afgelopen jaren voorbereidingen getroffen voor een eventuele harde Brexit, onder andere door het aannemen van ongeveer 100 dierenartsen.

Meer toezicht internethandel

De online verkoop van goederen, dieren en diensten waar de NVWA op toeziet neemt al jaren toe. Het is de verwachting dat deze groei de komende jaren stevig doorzet. De NVWA heeft in 2019 daarom afspraken gemaakt met Marktplaats, bol.com en Facebook over het snel verwijderen van verboden aanbiedingen. In 2020 wil de NVWA soortgelijke afspraken maken met andere digitale marktplaatsen en socialmedia-platforms. Ook investeert de NVWA in 2020 verder in het geautomatiseerd monitoren van onveilig online aanbod (webscraping).

Inlichtingen- en Opsporingsdienst

De NVWA beschikt over een eigen, specialistische opsporingsdienst: de NVWA-Inlichtingen-en Opsporingsdienst (NVWA IOD). Jaarlijks levert de NVWA-IOD ongeveer 20-30 opsporingsonderzoeken op, variërend in omvang. In 2020 versterkt de NVWA-IOD de aanpak van voedselfraude en de informatie- en inlichtingenpositie.

Beeld: © dizain/Shutterstock.com

Bron: © NVWA