Rapportages banken
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Vleeskalverhouderij in 2023: uitdagingen en kansen

Uitdagingen voor de kalverhouderij komen in versneld tempo op de sector af. Denk aan maatregelen om stikstof te verminderen en het dierenwelzijn te verhogen. De relatie tussen kalverhouder en melkveehouder wordt hierdoor..

Lees meer

Rabobank: Bedrijven in dierlijk eiwit staan voor een keerpunt

07 december 2022

Bedrijven in dierlijk eiwit staan voor een keerpunt en moeten inspelen op structurele veranderingen in de markt, zelfs met productieniveaus en prijzen die volgend jaar waarschijnlijk hoog zullen blijven, aldus de Raboban...

Supermarkten zien daling in vleesverkoop

05 december 2022

Het afgelopen jaar is aanzienlijk minder vlees verkocht in de supermarkten. Allereerst is dit een correctie op de supermarktrun van vorig jaar. Daarnaast zijn de prijzen flink hoger, terwijl consumenten minder te bestede...

Droge zomers dragen bij aan afname zuivelproductie

02 december 2022

De melkaanvoer is door onder meer droge zomers in 2021 en 2022 lager uitgevallen dan voorgaande jaren. Hierdoor daalde ook de zuivelproductie. Met name de productie van melkpoeders voor de export nam af. De prijzen van z...

5 trends die verschil gaan maken in de foodsector

29 november 2022

De Nederlandse foodsector is flink in beweging. Gemakstrends, waaronder bezorging, zorgen al jaren voor groei in de sector. Vrij nieuw is de aandacht voor mentaal gemak. Keuzestress verminderen wordt de komende jaren een...

ING: hoge energieprijzen nieuwe test voor foodbedrijven

17 november 2022

Zijn voedingsproducenten in staat de hoge inputkosten, waaronder energie op te vangen nu deze voorlopig nog hoog blijven? Daarbij hebben bedrijven ook te maken met grote verschillen in compensatiemaatregelen vanuit de na...

Foodproducent krijgt moeite met doorberekenen hogere kosten

11 november 2022

Een opeenstapeling van hogere kosten in verschillende schakels van de keten zorgt voor een historische stijging van de afzetprijzen in de levensmiddelenindustrie. De komende periode zullen een aantal van deze kosten naar...

Industrie gevoelig voor cybercrime

17 oktober 2022

Het robotiseren en in brede zin digitaliseren van ondernemingen heeft een schaduwkant: de cyberrisico’s nemen toe. Het risico op een cyberaanval is met 1 op 5 vele malen hoger dan het risico op brand (1 op 8.000) of een ...

Onstuimig najaar foodindustrie

19 september 2022

Sterk oplopende kosten en grote onzekerheid aan de afzetkant zorgen voor bijzondere tijden in de foodindustrie. Op de korte termijn zijn inflatie en een mogelijke recessie de belangrijkste strategische thema’s voor veel ...

ABN AMRO verwacht stabiele trend in de vraag naar vis

26 augustus 2022

De vraag naar vis stijgt. Dit zorgt momenteel voor prijsherstel. Analisten van ABN AMRO verwachten echter dat de hoge inflatie en de lagere koopkracht in de tweede helft van dit jaar de consumentbestedingen in Nederland ...

Recordaantal bedrijfssluitingen in voedingsindustrie

16 augustus 2022

In de eerste helft van dit jaar sloten 310 bedrijven in de voedingsindustrie hun deuren. Sinds het CBS in 2007 startte met het meten van het aantal bedrijfsopheffingen was dit aantal nog nooit zo hoog. In de brood- en de...

Rabobank: Handel in vis en zeevruchten blijft sterk

02 juni 2022

De wereldwijde vraag naar vis en zeevruchten is tijdens corona sterk gestegen en bedraagt naar verwachting in 2021 13 miljard dollar. De stijgende vraag naar visserij- en aquacultuurproducten maakte vis en zeevruchten he...

Lage maïsvoorraad heeft grote impact op voerkosten

31 mei 2022

Nederland is voor zijn veevoer sterk afhankelijk van de import uit Oekraïne. Door de oorlog staat ook de beschikbaarheid van maïs onder druk. Dit raakt met name de Nederlandse varkenshouderij en de pluimveesector. Wat be...

Inflatie verhindert verduurzaming foodsector

24 mei 2022

Voedingsbedrijven moeten de komende jaren vanwege wetgeving meer doen om arbeidsomstandigheden in internationale toeleverketens te verbeteren en milieuschade te beperken. Tegelijkertijd is er vanuit afnemers veel druk om...

Tweespalt in verduurzaming voedselketen

04 mei 2022

De Wereldbank waarschuwt ervoor dat we als gevolg van de oorlog in Oekraïne een lange periode met hoge voedselprijzen tegemoet gaan. Na de piek in 2022 zal het nog jaren duren voordat de prijzen van graan, palmolie,...

Arbeidsmarktkrapte vraagt creativiteit van foodbedrijven

19 april 2022

De arbeidsmarktkrapte remt de groei van voedingsbedrijven. Het tekort aan mensen vraagt maximale creativiteit van ondernemers bij het boeien en binden van personeel om toekomstige groei veilig te stellen. Daarnaast kan m...