(Product)nieuws
Ondernemers sociëteit voedingsindustrie
B2B Communications
Wallbrink Crossmedia
Kijk ook eens op

Duurzame verpakkingen: een gezamenlijk innovatietraject

Mensen uit de branche bij elkaar brengen om inzichten uit te wisselen en kennis te delen; dat is het doel van de Rondetafelgesprekken georganiseerd door ING samen met Vakblad Voedingsindustrie. Aan tafel zitten deze twee..

Lees meer

Composteerbare plastics wel bij GFT-afval

18 February 2020

Onderzoekers van Wageningen Food & Biobased Research hebben onderzocht hoe composteerbare plastics zich gedragen in het huidige GFT-afvalverwerkingsproces in Nederland. Conclusie: composteerbare plastics kunnen prima ver...

Voedselverspilling bij consumenten hoger dan gedacht

17 February 2020

Uit onderzoek van Monika van den Bos Verma en haar collega’s van Wageningen University & Research blijkt dat consumenten waarschijnlijk veel meer voedsel verspillen dan algemeen wordt aangenomen.  De Voedsel- en Landb...

1 miljoen subsidie onderzoek markt vleesvervangers

14 February 2020

Vlees- en zuivelproductie is verantwoordelijk voor 16,5% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. Plantaardige eiwitten hebben een veel lagere milieu-impact. De Universiteit Utrecht, de Technische Universiteit Del...

Ingewikkelde verpakkingen

10 February 2020

Verpakkingen zijn geweldig. Je kunt er (allergenen)informatie opzetten, de voedselveiligheid mee borgen, consumenten verleiden met aantrekkelijke vormen en kleuren, en koekjes, soep en tomaatjes bij elkaar houden tijdens...

“De keuze voor een verpakking is een uitdaging"

10 February 2020

Hoe kan de voedingssector toewerken naar minder plastic en meer recyclebare en gerecyclede verpakkingen? Er zijn geen eenduidige antwoorden; wel tegengestelde eisen en belangen en daarmee grote dilemma’s. We gaan erover ...

Verpakken en etiketteren bij Luiten Food

10 February 2020

Betrouwbaarheid is alles voor vleesleverancier Luiten Food uit Stompwijk. Samen met ESPERA kwam het tot een geniale innovatie op het gebied van verpakken. De kern: winnen op snelheid, houdbaarheid, kwaliteit en uitstrali...

De verpakking als gelukspakketje

10 February 2020

Verpakken heeft een duidelijk doel, zeker bij food. De gebruiker met zijn wensen en verwachtingen is lang niet altijd het uitgangspunt. Het borgen van de voedselveiligheid wel. En bij de keuze voor vorm, materiaal en uit...

Borrelgemak zo uit het schap op tafel

10 February 2020

Haasnoot Food Family produceert naast haringproducten zo’n honderd variaties tapas. Daartoe werkt Haasnoot onder meer nauw samen met Sismatec. Zien doet extra kopen en mooi verpakt borrelgemak is een groeiend segment.  ...

Verpakkingsanalyse met concrete actiepunten

10 February 2020

De Europese wet- en regelgeving op het gebied van verpakkingen en afval verandert en de consument stelt steeds meer eisen. Dat heeft gevolgen voor álle partijen die verpakkingen op de markt brengen; ook voor foodproducen...

Column Maarten Wolsing: Imagine

10 February 2020

Stel je eens voor: een wereld zonder plastic afval. De wereld is een vuilnisbelt geworden. Overal ligt rotzooi. Daar kan geen blikvanger of Ocean Cleanup tegenop. Hoe gaan we de aarde doorgeven aan volgende generaties...

Op weg naar een recyclebare foodverpakking

10 February 2020

Als foodproducent/verpakker heb je de afgelopen jaren ongetwijfeld gedaan wat het Afvalfonds Verpakken van je verlangde: je hebt werk gemaakt van preventie (lichter, minder, dunner) en aandacht gehad voor de Essentiële E...

Verse vis vier dagen langer houdbaar in koelcel

10 February 2020

Een zuivere lucht zoveel mogelijk vrij van schimmels, bacteriën en virussen, is essentieel om de voedselveiligheid te kunnen borgen. ActivePure® technologie is een unieke methode om dit te bereiken. De technologie, ontst...

Bezoek Empack op 31 maart, 1 en 2 april 2020

10 February 2020

Op 31 maart, 1 en 2 april 2020 vormt Jaarbeurs Utrecht opnieuw het decor voor Empack. De vakbeurs presenteert met een diversiteit aan exposanten op het gebied van materiaal, technologie, machines en verpakkingen, met een...

Acties en interventies

10 February 2020

1. Uiterlijk 2025 stoppen met het gebruik van primaire voedselverpakkingen van polystyreen (PS). Per 2025 zullen kunststofvoedselverpakkingen bestaan uit (HD)PP, (HD)PE of PET. Het potentieel van deze maatregel is maxima...

Nederland, waar is de regie?

10 February 2020

In N70, het natuurbeschermingsjaar 1970, was de informatie met betrekking tot stikstof waar we het nu over hebben al bekend. Zie de rapporten over de vergrassing van de Strabrechtse Heide en De Peel uit 1968/1970. Wat vr...